Ce face un executor judecatoresc?

 
Executorul judecatoresc pune in Executare silita dispozitiile cu caracter civil din titlurile executorii , daca legea nu prevede altfel. Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.

 

Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public. Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

 

La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.

 

Executorul judecatoresc Copuzeanu Florin Trian este un organ de executare numit in functie de Ministrul Justitiei in anul 2012 , care aduce la indeplinire obligatia stabilita printr-un titlu executoriu care poate fi reprezentat de o hotarare a unei instante civile, comerciale sau penale, contract de credit al unei institutii de credit, inscrisuri autentice notariale, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare, obligatie care nu a fost adusa la indeplinire de bunavoie, de catre banca, institutia statului, etc... Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila.

 

Cadrul legislativ in care isi desfasoara activitatea executorii judecatoresti este reprezentat de: Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 si normele metodologice stabilite prin Codul de Procedura Civila intrat in vigoare in data de 15 februarie 2013.

 

Partile intr-un dosar de executare silita sunt: creditorul, reprezentat de persoana fizica sau persoana juridica, careia i se datoreaza sume de bani sau prestatii si debitorul, reprezentat de persoana fizica sau juridica, care datoreaza sume de bani sau prestatii. De asemenea, Statul poate avea intr-un dosar de executare silita atat calitatea de creditor cat si de debitor, cum ar fi : ANAF, ANRP, PRIMARIE, PREFECTURA, etc...

 

Procedura executarii silite incepe in baza unei cereri de executare silita formulata de catre creditor si depusa in original la sediul executorului judecatoresc COPUZEANU FLORIN TRAIAN impotriva debitorului, persoana fizica sau persoana juridical, titlul executoriu in original si alte inscrisuri necesare dosarului de executare silita. In cazul unui creditor reprezentat prin: avocat, cererea de executare silita trebuie insotita de imputernicirea avocatiala; mandatar, cererea de executare silita trebuie insotita de procura notariala. De asemenea, cererea de executare silita, se poate inainta executorului judecatoresc nu numai personal sau prin reprezentant legal sau conventional, ci si prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin orice alte mijloace ce asigura transmiterea acesteia si confirmarea primirii cu documentele justificative.

 

Avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditor, dupa analizarea acesteia, executorul judecatoresc emite incheierea prin care dispune inregistrarea si deschiderea dosarului de executare silita, sau dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.          Incheierea se comunica de indata creditorului, iar in cazul in care executorul judecatoresc refuza deschiderea procedurii de executare, creditorul are dreptul sa faca contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii, la instanta competenta de executare.

 

In termen de maxim 3 zile, executorul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii. Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, cu exceptia cazurilor in care incuviintarea executarii silite are ca obiect executarea silita a unui bun imobil. In acest caz instanta compenta este instanta pe raza careia de actiune se afla imobilul.

 

Dupa admiterea cererii creditorului, executorul judecatoresc COPUZEANU FLORIN TRAIAN  va efectua verificari, cercetari si interogari la: Directia de Evidenta a Persoanelor pentru a afla datele corecte ale debitorului, respectiv domiciliul si Codul Numeric Personal, puse la dispozitie de catre creditor; interogari la toate institutiile de credit prin care se solicita sa se comunice daca debitorul/ debitorii figureaza in evidentele acestora cu conturi bancare; Directiile de Impozite si Taxe Locale pentru a afla daca debitorul figureaza in evidente cu bunuri impozabile; Inspectoriatul Teritorial de Munca, Agentia Nationala de Ocupare a Fortelor de Munca si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casele de Pensii, pentru a afla daca debitorul figureaza cu loc de munca sau cu dosar de pensie.

 

In momentul in care se admite si se redacteaza incuviintarea executarii silite de catre , executorul judecatoresc COPUZEANU FLORIN TRAIAN va intocmi incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silita, care include si onorariul executorului judecatoresc. Incheierea privind stabilirea cheltuielilor va fi comunicata debitorului, in original, impreuna cu instiintarea prin care i se aduce la cunostinta declansarea executarii silite, somatia de plata prin care i se da termenul de o zi pentru achitarea debitului, impreuna cu o copie certificata a incheierii de incuviintare a executarii silite pronuntata de instant competenta, o copie certificata a titlului executoriu.

 

De indata executorul judecatoresc COPUZEANU FLORIN TRAIAN, v-a inctomi actele de executare silita, somatie, popriri angajator, popriri pe conturile bancare, pentru recuperarea cat mai rapida a creantelor din dosarele de executare silita, pana la achitarea integrala a debitelor.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DESCHIDEREA UNUI DOSAR DE EXECUTARE SILITA (Persoane fizice sau juridice)
  • Titlu executoriu in original
  • Cerere de executare silita (se poate redacta si la sediul biroului nostru) - PDF

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRANSMITEREA UNEI NOTIFICARI (Persoane fizice sau juridice)
  • Notificarea in trei exemplare originale
  • Cererea de comunicare-notificare (se poate redacta si la sediul biroului nostru) - PDF