Executorul judecatoresc este singurul organ de executare competent
pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute in hotararile judecatoresti.
 

Harta Acoperire Nationala

Harta Acoperire

 Biroul Executorului Judecatoresc Copuzeanu Florin Traian desfasoara activitati de executare silita, constatari, inventarieri bunuri, oferte reale de plata urmate de consemnatiune, proteste de neplata a cambiilor si biletelor la ordin si aplicare masuri asiguratorii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Teleorman, Ialomita, Giurgiu, Calarasi si Ilfov. Privitor la recuperarea pe cale amiabila a creantelor, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare si comunicarea actelor de procedura, competenta este la nivel national.