Executorul judecatoresc este singurul organ de executare competent
pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute in hotararile judecatoresti.
 

Birou executor judecatoresc Bucuresti Copuzeanu - Harta com

Harta Acoperire

 

 Biroul Executorului Judecatoresc Copuzeanu Florin Traian desfasoara activitati de executare silita, constatari, inventarieri bunuri, oferte reale de plata urmate de consemnatiune, proteste de neplata a cambiilor si biletelor la ordin si aplicare masuri asiguratorii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Teleorman, Ialomita, Giurgiu, Calarasi si Ilfov. Privitor la recuperarea pe cale amiabila a creantelor, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare si comunicarea actelor de procedura, competenta este la nivel national.